Susisiekite
+370 5 249 82 72
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.
Depozitoriumas – papildoma apsauga investuotojams

Visi investiciniai fondai, įsteigti Lietuvoje (ar bet kurioje Europos Sąjungos šalyje), ir veikiantys pagal alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų (AKISVĮ; angl. – AIFMD) arba kolektyvinio investavimo subjektų įstatymus (KISĮ; angl. – UCITS), taip pat ir pensijų fondai turi paskirti depozitoriumą. Tokia prievolė investicinių fondų valdytojui atsiranda, kai valdomas turtas pasiekia 100 mln. Eur. Bet dažnu atveju investuotojas nežino, ką depozitoriumas daro ir kam jo reikia. Šioje apžvalgoje „Orion“ depozitoriumo vadovė Jolita Jonaitienė paaiškina depozitoriumo funkcijas ir atsakomybes.

Jolita Jonaitienė | „Orion“ depozitoriumo vadovė

Depozitoriumas veikia fondo dalyvių naudai ir interesams

Depozitoriumo esminė funkcija yra saugoti fondų investuotojų investicijas, jų interesus ir užtikrinti, kad fondo valdytojas veiktų sąžiningai visų fondo investuotojų atžvilgiu. Depozitoriumo funkcijos ir paslaugos apima:
– finansinių priemonių saugojimą,
– nuosavybės teisės patikrinimą ir apskaitą,
– grynųjų aktyvų vertės teisingumo užtikrinimą,
– sandorių stebėseną,
– investavimo taisyklių kontrolę,
– investicinių vienetų/akcijų išleidimo ir išpirkimo kontrolę,
– piniginių srautų stebėseną.

Finansinių priemonių saugojimas

Įstatymai numato, jog visas fondo turtas turi būti saugomas arba apskaitomas viename depozitoriume. Finansinių priemonių saugojimas yra viena pagrindinių depozitoriumo funkcijų, nes depozitoriumas atsako fondui arba jo investuotojams už saugomą fondo turtą. Saugojimas apima nuosavybės patikrinimą, teisingą registravimą, įrašų tvarkymą, reguliarų derinimą, saugojimo rizikos įvertinimą ir stebėjimą.

Fondo finansinės priemonės visada saugomos atskiroje depozitoriumo sąskaitoje, kad bet kuriuo metu būtų galima aiškiai nustatyti, kas sudaro to fondo turtą. Tais atvejais, kai fondas įsigyja kito turto, pavyzdžiui, nekilnojamojo, depozitoriumas taiko nuosavybės teisės patikrinimo ir apskaitos reikalavimus. Tai reiškia, kad depozitoriumas patikrina fondo nuosavybės teisę į tokį turtą ir tik tada įtraukia šį turtą į fondo apskaitą. Kito fondo turto sąrašas reguliariai atnaujinamas ir patikrinimas. Nuosavybės tikrinimui dažniausiai pasitelkiami išoriniai duomenų registrai (pvz., VĮ Registrų centras).

Užtikrinama, kad būtų laikomasi numatytų taisyklių ir apribojimų
Veikdamas fondo dalyvių naudai ir interesams, depozitoriumas atlieka fondo atliekamų sandorių stebėseną ir prižiūri, kad fondas laikytųsi taisyklėse ir teisės aktuose numatytų investavimo apribojimų. Šiai funkcijai įgyvendinti paprastai naudojamos išankstinės ir (ar) paskesnės kontrolės priemonės. Išankstinės kontrolė gali būti taikoma, kai turtas įsigyjamas pagal iš anksto sudaromą sutartį. Pavyzdžiui, fondas pagal taisykles investuoja į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, tuomet depozitoriumas patikrina, ar naujai perkama fondo investicija yra būtent į tokios paskirties nekilnojamąjį turtą. Jei taisyklės numato, kad fondas į tokio tipo turtą gali investuoti tik tam tikrą procentą savo turto (pavyzdžiui, 30 %), depozitoriumas, dar prieš vykdant sandorį, įvertina, ar tai nepažeis fondo taisyklių ar teisės aktų apribojimų.

Paskesnės kontrolės priemonės dažniau taikomos, kai, pavyzdžiui, fondas vykdo aktyvią prekybą finansinėmis priemonėmis. Tuomet depozitoriumas numatytu reguliarumu peržiūri atliktus sandorius ir įvertina jų atitiktį fondo steigimo dokumentuose nustatytai investavimo strategijai ir taikomiems diversifikavimo apribojimams.

Ramybė investuotojui dėl teisingų investicinių vienetų vertės

Depozitoriumas prižiūri, kad Valdymo įmonės fondo grynoji aktyvų vertė (GAV) ir investicinių vienetų vertė būtų apskaičiuota pagal galiojančius apskaitos standartus, teisės aktus ir fondo taisykles. Depozitoriumas kiekvienąkart skaičiuojant fondo GAV atlieka nepriklausomo tikrintojo vaidmenį ir įsitikina, kad apskaičiuota vertė teisinga. Jei skaičiavimuose pasitaiko klaidų, depozitoriumas jas identifikuoja ir tokios klaidos ištaisomos iki paskelbiant GAV investuotojams. Taigi, fondo investuotojas gali būti ramus ir tikras, kad pateikta investicinio vieneto vertė atspindi tikrąją fondo situaciją ir rodo realią vertę.

Su investicinio vieneto vertės teisingu apskaičiavimu glaudžiai susijusi ir kita depozitoriumo funkcija – fondo investicinių vienetų išleidimo ir išpirkimo kontrolė. Depozitoriumas užtikrina, kad investicinių vienetų išleidimas, išpirkimas ar panaikinimas būtų vykdomi pagal fondo steigimo dokumentus ir taikytinus teisės aktus. Depozitoriumas tikrina, ar teisingas fondo vienetų skaičius, priskirtas investuotojui pagal pateiktą paraišką ir pervestą pinigų sumą. Vienetų išpirkimo atveju patikrinama, ar teisinga lėšų suma laiku pervesta fondo investuotojui, pateikusiam išpirkimo paraišką. Taip pat depozitoriumas reguliariai tikrina, ar fondo sąskaitose esančių vienetų bendras skaičius sutampa su fondo registre įrašytu bendru apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiumi.

Disponavimo fondo lėšomis kontrolė

Be jau išvardintų priežiūros funkcijų, depozitoriumas atlieka fondo piniginių sąskaitų, kuriose saugomos fondo lėšos, priežiūrą. Paprastai depozitoriumas turi tokių sąskaitų kontrolės mechanizmą, kuris praktiškai neleidžia valdymo įmonei disponuoti šiomis lėšomis be depozitoriumo sutikimo/patvirtinimo. Tvirtinant pavedimus visuomet atsižvelgiama, ar valdymo įmonės nurodymai neprieštarauja teisės aktams ir fondo taisyklėms.

Depozitoriumas, siekdamas laiku pastebėti neatitikimus fondo sąskaitoje, nuolat stebi pinigų srautų pokyčius, kad galėtų įvertinti, ar visos operacijos atitinka ir visos pajamos naudojamos pagal fondo taisyklių ir teisės aktų reikalavimus. Kai vyksta sandoriai, depozitoriumas prižiūri, kad kiekviena fondui priklausanti suma būtų pervedama į fondo sąskaitą ir laiku.

FMĮ „Orion Securities“ yra Lietuvos banko licencijuota maklerio įmonė, teikianti depozitoriumo paslaugas fondams, veikiantiems pagal AKISVĮ ir KISĮ. Depozitoriumo komandą sudaro finansų, fondų ir depozitoriumo srities profesionalai, sukaupę daugiametę patirtį didžiausiuose šalies bankuose.

Susiję straipsniai:

„Orion“ nuo šiol teiks depozitoriumo paslaugą Lietuvos investiciniams fondams

„Orion“ pradėjo teikti depozitoriumo paslaugą „Modus Asset Management“ valdomiems fondams

STRAIPSNĮ PARUOŠĖ
Jolita Jonaitienė
Orion Securities | Depozitoriumo vadovė

Konsultuojame:

– Visais depozitoriumo klausimais

Susisiekite:

Marius Mykolaitis | Investuotojų aptarnavimo vadovas
mm@orion.lt