Susisiekite
+370 5 249 82 72
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.
Tvarus investavimas – tendencija įrodžiusi savo atsparumą pandemijai

Pandemijos paveiktų rinkų 2020m. rezultatai rodo, kad tvarių investavimo (angl. Sustainable investing (SI)) strategijų rezultatai buvo panašūs ar net geresni nei įprastų investicijų. S&P500 ESG indeksas, sudarytas tik iš aukščiausių aplinkosaugos, socialinių bei įmonės valdymo standartų (angl. Environmental, Social, and Governance Criteria(ESG)) besilaikančių kompanijų, nuo metų pradžios krito tik -0,23%, lyginant su įprastu S&P500 -2,34%. Be geresnių rezultatų ESG demonstravo ir žemesnius svyravimus.

Rinkoms nerodant stabilumo, investuotojai apsaugos ieškojo tvariose investicijose. Tai lėmė daugiau nei 16 milijardų JAV dolerių srautus į ESG fondus, dėl kurių fondų turtas šių metų pirmą ketvirtį, nepaisant pandemijos nuosmukio, išliko stabilus. 2019 m. ESG fondų rinka siekė 94 milijardus dolerių. Šiais metais vos per kelias savaites rinka išaugo daugiau nei 12% ir viršijo 100 milijardų dolerių sumą.

Orion Portfelio valdytojos Gretos Dapšauskaitės įžvalgos.

Greta Dapšauskaitė | Orion portfelio valdytoja

ESG kriterijai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus

„Morningstar“ tyrimas, kuriame išnagrinėtas 745 Europos tvarių fondų ilgalaikis efektyvumas, rodo, kad dauguma strategijų buvo įgyvendintos geriau nei ne-ESG fondai per vienerius, trejus, penkerius ir 10 metų. Tai reiškia, kad jų grąžos buvo aukštesnės, o išgyvenimo laikotarpis ilgesnis nei tradicinių alternatyvų.

Tvarių fondų sėkmės procentai priklausė nuo turto klasės. Iš septynių „Morningstar“ išnagrinėtų turto klasių geriausiai pasirodė tvariai investuojantys JAV didelio ir mišraus kapitalo fondai, daugiau nei 80 procentų šios kategorijos fondų pralenkę tradicinius fondus per 10 metų laikotarpį.

Greta
Dapšauskaitė
Investuotojai, derindami fundamentalią analizę su esminiais tvarumo duomenimis, yra geriau pasirengę priimti pagrįstus ilgalaikius investicinius sprendimus.

 

Darytina išvada, jog investuotojai, derindami fundamentalią analizę su esminiais tvarumo duomenimis, yra geriau pasirengę priimti pagrįstus ilgalaikius investicinius sprendimus.

Kokia ESG investavimo ateitis?

Paskutinis ekonominis nuosmukis tik pabrėžė aplinkos, socialinių ir valdymo kriterijų svarbą įmonių rezultatams ir investicijų grąžai. Yra tikimasi, kad tai ir toliau darys reikšmingą įtaką tolesniems įmonių ir investuotojų veiksmams. Toliau aptariame penkias tendencijas, atsiradusias ir įsibėgėjusias dėl COVID-19 pandemijos bei globalios klimato kaitos, kurios, UBS analitikų manymu, bus įgyvendintos per ateinančius 12 mėnesių ir turės įtakos ilgalaikiam tvaraus investavimo planavimui.

1. Didesnis investuotojų dėmesys aplinkos, socialiniams ir valdymo (ESG) aspektams

COVID-19 padidino įmonių veiklos svarbą ir paspartino didėjantį ESG aktualumą investuotojams.

Žmogaus teisių, darbuotojų gerovės ir santykių su bendruomenėmis problemų valdymas jau dabar yra kruopščiai prižiūrimas, nes problemos, kurios praeityje buvo laikomos prabanga (pvz., lankstūs darbo modeliai), tapo svarbiais verslo tęstinumo mechanizmais pandemijos sustabdymui. Kompanijų veiksmai gali turėti ilgalaikį poveikį jų reputacijai ir būsimiems santykiams su klientais, pardavėjais ir reguliavimo institucijomis. Todėl akcininkų įsitraukimas, siekiant paskatinti elgesio pokyčius, turėtų išlikti pagrindine tvarių investicijų sudedamąja dalimi.

Tvarumas yra ir daugelio vyriausybių atsigavimo plano pagrindas. Planai investuoti į didelio masto atsinaujinančios energijos išteklius, švarų transportą, tvarų maistą ir sutrumpinti bei įvairinti pasaulines tiekimo grandines, skatins nuolatines investicijas į tvarias pramonės šakas. Šie investicijų planai turėtų būti nukreipti į piliečius ir svarbiausias šakas, tokias kaip sveikatos priežiūra, net jei tai reikalautų trumpalaikes nesėkmių, susijusių su karantinu ir poreikiu skubiai pritraukti finansavimą.

2. Padidėjusi socialinio atsakingumo svarba įmonėms

Nors UBS analitikai tikisi, kad daugelis ilgalaikių tvarių investavimo tendencijų išlaikys turimą dėmesį, jau dabar yra matomi struktūriniai pokyčiai, susiję su socialinėmis problemomis.

Išskyrus lyčių lygybės investavimą (angl. Gender lens investing) per pastaruosius trejus metus, socialiniai klausimai daugelį metų sekė antri po aplinkosaugos klausimų. Kadangi COVID-19 atkreipė viso pasaulio dėmesį į visuomenės sveikatą, bet kokie atsirandantys socialiniai pokyčiai, tokie kaip sveikatos priežiūros, pagyvenusių žmonių priežiūros, nepasiturinčių bendruomenių aprūpinimo, ar tvaraus turizmo srityse galiausiai atsispindės naujose investavimo galimybėse.

3. Žinodami apie ekonominę naudą ir riziką, investuotojai turėtų sutelkti dėmesį į su aplinka susijusias galimybes

Nors COVID-19 krizė sutelkė dėmesį į visuomenės sveikatą, PSO tyrimais nustatyta tiesioginė koreliacija tarp didelės oro taršos ir sunkesnių COVID-19 atvejų, todėl poveikis aplinkai ne mažiau svarbus už sveikatą.

Plačiai pranešta, kad 2020 m. pasaulinis su energija susijęs anglies dvideginio išmetimo žalos kiekis sumažės dėl ekonomikos sustabdymo. Šiandien energetikos analitikai prognozuoja, kad anglies dvideginio išmetimas (du trečdaliai viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo) sumažės daugiau nei 5% – daugiau nei keturis kartus tiek, kiek krito per ankstesnes finansines krizes.

Suprantama, kad be karantino anglies dvideginio išmetimas nebūtų kritęs ir problema toli gražu nėra išspręsta. Dėl to, atsinaujinanti energetika, tvarus transportas, biologinė įvairovė ir žaliosios obligacijos (angl. Green bonds) kaip ir užėmė, taip ir užims didelę svarbą.

4. Struktūrinis tvaraus investavimo įtraukimas į turto klases

Žemo augimo ir mažo obligacijų pajamingumo aplinka turėtų paskatinti tvaraus investavimo filosofijos priėmimą. Didelis potencialas matomas struktūriniams tvaraus investavimo pokyčiams, į ESG akcijų ir obligacijų portfelius pridedant alternatyvias turto klases.

Rizikos draudimo fondai (angl. Hedge funds), struktūrizuoti produktai ir kitos išvestinės priemonės galėtų suteikti tvariems investuotojams svarbių rizikos valdymo galimybių, naudojant pagrindinius vertybinius popierius, turinčius ryšį su jų asmeninėmis vertybėmis ar tvaria ekonomine veikla. Šios priemonės būtų prasmingiausios naudojant jas kaip pagrindinio tvaraus portfelio diversifikacija, ypač tais atvejais, kai investuotojas nori likti ilgalaikiu kito tvaraus turto turėtoju, tačiau valdyti tarpinę riziką, susijusią su rinkos pokyčiais, valiuta, kapitalo apsauga, kt. Svarbu tik pasverti, kiek tikrai pasirinka tvari investicija, ar jų kombinacija atneša naudos, kad būtų išvengta “žaliojo skalbimo“ problemos (angl. green washing).

5. Tvaraus investavimo veiklos nauda turėtų išlikti akivaizdi, matant pastarojo laikotarpio nepastovumą

Tvaraus investavimo strategijos nėra homogeniško investavimo strategijų grupės dalis, bet iš esmės ESG indeksų, fondų, kurie patys deklaravo save tvariais. Žvelgiant į ateitį, UBS analitikai vis dar tikisi, kad diversifikuotas pasaulinių tvaraus investavimo akcijų ir obligacijų portfelis veiks pagal tradicines strategijas, tačiau svarbu suprasti, kad tvaraus investavimo suvokimas dar tik vystosi ir jam būdingos savybės gali keistis.

Nepaisant to, vertinama, kad asignavimai ESG temoms ir aktyvus ESG vertybinių popierių bei aukšto pajamingumo obligacijų investuotojų įsitraukimas (angl. ESG engagement equities) bus augimo ir aukštos grąžos galimybių kertinis akmuo. Taip pat galimas pranašumas orientuojantis į aukščiausios kredito kokybės obligacijas: ESG lyderių įmonių obligacijas, žaliąsias obligacijas (angl. Green bonds) ir plėtros bankų obligacijas (angl. Development bank bonds).

Be to, privačių rinkų fondų valdytojai, kurie nuo pat veiklos pradžios yra pritaikę patikimas poveikio valdymo sistemas (angl. Impact management frameworks) ir turi patyrusias komandas, yra geriau pasirengę įveikti krizę ir pasiruošti augimui bei atsigavimui.

Apibendrinant, dėl savo problematikos aktualumo, ESG investicijos tampa vis aktualesnės investuotojams. Tokios investicijos prisideda ne tik prie tvaresnės aplinkos kūrimo ateities kartoms, pamažu jos įrodo, kad generuoja stabilesnę ir aukštesnę grąžą nei tradicinės alternatyvos ir yra tinkamos diversifikavimui. Taigi panašu, kad ESG investicijos iš naujos tendencijos tampa svarbia ilgalaikio investavimo strategijos dalimi.

Šaltiniai:

1. https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/investment-opportunities/sustainable-investing/2020/sustainable-investing-after-covid19.html?campID=NL-CIOFUTUREOFTECHONOMY-GLOBAL-ENG-RECOMMENDED-CTA4-SI
2. https://www.ft.com/content/733ee6ff-446e-4f8b-86b2-19ef42da3824#comments-anchor

Susiję straipsniai:

–  Tvarus investavimas: investuoti kitaip ateityje bus nenaudinga

– Tvarus investavimas – tendencija įrodžiusi savo atsparumą pandemijai

STRAIPSNĮ PARUOŠĖ
Greta Dapšauskaitė
Orion Securities | Portfelio valdytoja

Konsultuojame:

– Padedame suformuoti investicinį portfelį, konsultuojame rinkų klausimais;
– Pateikiame strategijas, kaip apsaugoti investicinį portfelį nuo potencialių rinkos svyravimų;
– Aktyviai prižiūrime esamų investuotojų pozicijas;

Susisiekite:

Mantvidas Žėkas | Kapitalo rinkų skyriaus vadovas
mz@orion.lt