Susisiekite
+370 5 249 82 72
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.
Privati skola – dar neatrasta turto klasė Lietuvoje

Lietuvoje griežtėjant bankų finansavimui, vis aktualesni tampa alternatyvūs finansavimo šaltiniai. Vienas iš jų – privati skola.

Privati skola – tai įvairios formos investicijos į skolą, nepatenkančios į bankinių produktų (paskolų, kredito linijų, lizingo, faktoringo ir pan.) ir viešų skolos instrumentų (obligacijų) spektrą. Pasaulinėje praktikoje įprastai į privačią įmonių skolą investuoja specializuoti privačios skolos fondai. Tačiau ši turto klasė populiari ir tarp šeimos biurų, didelį kapitalą sukaupusių privačių (high net-worth) investuotojų ar netgi laisvų lėšų turinčių stambesnių verslo įmonių.

Karolis Šarūnas | Orion Securities – Įmonių finansų vyr. projektų vadovas ir Orion Private Debt Fund I Investicijų direktorius
Karolis
Šarūnas
„Vis dėlto Lietuvoje ši turto klasė, kaip ir visas alternatyvaus finansavimo sektorius, žengia tik pirmuosius žingsnius. Tačiau matant pasaulines tendencijas, galime numatyti privačios skolos vystymosi kryptį ir įtaką tiek besiskolinančioms įmonėms, tiek investuojantiems į šią turto klasę.“

 

Vis dėlto Lietuvoje ši turto klasė, kaip ir visas alternatyvaus finansavimo sektorius, žengia tik pirmuosius žingsnius. Tačiau matant pasaulines tendencijas, galime numatyti privačios skolos vystymosi kryptį ir įtaką tiek besiskolinančioms įmonėms, tiek investuojantiems į šią turto klasę.

Pagrindinės privačios skolos rūšys

Tiesioginis skolinimas

Tai ne bankinės paskolos ar kitokios formos skola, suteikiama verslui. Palyginti su banku, tai dažniausiai yra žymiai rizikingesnės paskolos (skolinama didesniu intensyvumu, ankstyvesnės stadijos projektams, priimamas įvairesnės formos užstatas, taikomas pilnas grąžinimas skolos termino pabaigoje), suteikiamos už aukštesnes nei banko palūkanas, siekiančias daugiau nei 10%. Kadangi šio tipo skolintojai (fondai, alternatyvaus finansavimo bendrovės) nepriima indėlių ir jų skolinimo veikla bei kapitalas nėra taip griežtai reguliuojami kaip bankų, jie gali sau leisti išduoti rizikingesnes paskolas.

Mezzanine skola

Tai skolos instrumentas, įmonės skolininkų eilėje stovintis tarp pirminės (senior), dažniausiai banko, skolos ir bendrovės akcininkų. Mezzanine skola dažniausiai yra suteikiama subordinuotos paskolos arba konvertuojamųjų obligacijų forma. Kadangi visas arba didžioji dalis užstato šiose situacijose būna įkeista bankui, pagrindinis užstatas mezzanine skolintojui yra bendrovės akcijos.

Žinoma, tokios privačios skolos investicijos rizika yra jau gerokai artimesnė nuosavo kapitalo investicijos rizikai, už tai investuotojai dažnu atveju reikalauja didesnių nei 15% metinių palūkanų. Tačiau mainais į aukštą palūkanų normą, besiskolinanti bendrovė gali potencialiai gauti geresnes banko sąlygas, nes pilnai subordinuotą paskolą bankas gali vertinti kaip nuosavą kapitalą, o tai gerina įsiskolinimo rodiklius. Taip pat dažnu atveju besiskolinanti įmonė kasmet moka tik dalį palūkanų, o didžioji dalis yra kapitalizuojama ir grąžinama termino pabaigoje. Apskritai, turint patrauklų plėtros planą, mezzanine instrumentai, nors ir itin aukštų palūkanų normų, gali reikšmingai padidinti besiskolinančios įmonės investicijų grąžą.

Blogos skolos / specialios situacijos

Šis privačios skolos instrumentas pagrinde koncentruojasi į neveiksnių skolų perpirkimą (tiek iš bankinio sektoriaus, tiek iš su sunkumais susiduriančio verslo) su reikšminga nuolaida. Pagrindinis tokios investicijos tikslas – realizuoti perimamą užstatą arba suderinti naują mokėjimo grafiką ir taip grąžinti skolą į „veiksnią“ kategoriją. Šia priemone dažnai naudojasi bankai, parduodami savo neveiksnias skolas skolų išieškojimo įmonėms ir taip pagerindami savo kapitalo rodiklius.

Priklausomai nuo parduodamų skolų kokybės, pirkėjas gali reikalauti 20-70% nuolaidos nuo išduotų paskolų vertės. Šio privačios skolos segmento privalumas investuotojams yra tai, jog galimybių vykdyti tokias investicijas yra bet kurioje ekonominio tikslo stadijoje: ekonomikos pakilimo metu perimamas užstatas gali būti operatyviai realizuojamas, o perkant blogas skolas ekonominio nuosmūkio metais taikomos itin didelės nuolaidos.

Privačios skolos turto klasės perspektyvos

Pasauliniu mastu, privačios skolos fondų valdomas turtas per paskutinius 10 metų išaugo daugiau nei tris kartus ir toliau nuosekliai didėja. Preqin apklausos duomenimis, 92% fondų valdytojų pasaulyje tikisi didinti investicijų į privačią skolą apimtis per 2019 m.

Pagrindinės augimo priežastys:
1) fondų valdytojai siekia diversifikuoti valdomą turtą;
2) bankai vis griežčiau vertina skolinimo galimybes, kaip ir investuotojai į aukšto pajamingumo įmonių obligacijas, o tai atveria patrauklią ir labai pelningą nišą privačiai skolai;
3) fondų valdytojai teigiamai vertina grąžos/rizikos santykį, lyginant su kitomis fiksuoto pajamingumo investicijomis.

Karolis
Šarūnas
„Kol kas Lietuvoje 3-jų vietinių privačios skolos fondų (tiesioginio skolinimo ir mezzanine tipo), kurių valdomas turtas greitu metu turėtų pasiekti apie 40-50 mln. EUR. Lyginant su visa 9.5 mlrd. EUR ne finansinių įmonių skolos rinka, tai kolkas yra itin maža niša.“

 

Šie augimo veiksniai neaplenkia ir Lietuvos, tačiau čia privati skola žengia dar tik pirmuosius žingsnius: šiuo metu veikia tik trys vietiniai privačios skolos fondai (tiesioginio skolinimo ir mezzanine tipo), kurių valdomas turtas greitu metu turėtų pasiekti apie 40-50 mln. EUR. Lyginant su visa 9.5 mlrd. EUR ne finansinių įmonių skolos rinka, tai kolkas yra itin maža niša. Tačiau bankams išliekant griežtiems, privačios skolos sektorius turi itin patrauklius investicijų taikinius.

Žinoma, privačios skolos investicijos susiduria ir su specifinėmis rizikomis. Pasauliniu mastu, ilgą laiką vyravusi žemų palūkanų aplinka paskatino išaugusius įsiskolinimo mastus – ne finansinių įmonių skolos ir BVP santykis siekia gerokai virš 90%. Augant palūkanoms ar lėtėjant ekonomikai kyla rizika dėl didelės dalies įmokų nemokumo. Lietuva šiame kontekste atrodo ypač palankiai – ne finansų sektoriaus bendrovių skolos ir BVP santykis čia siekia 42%. Taigi, vietos privačios skolos turto klasės vystymuisi vis dar yra.

Pirmieji Lietuvoje

2018 m. pabaigoje Orion Asset Management pirmieji Lietuvoje įkūrė neterminuotos trukmės atvirojo tipo privačios skolos fondą „Orion Private Debt Fund I“. Šis fondas investuoja į visas pagrindines privačios skolos rūšis Baltijos šalyse – tiesioginį skolinimą verslui („bridge“ paskolos, obligacijos), mezzanine, specialias situacijas. Tikslinė metinė grąža – 10-12% prieš fondo mokesčius. Per artimiausius 1-2 metus planuojama pasiekti 20 mln. EUR valdomo turto dydį. Minimali investicija į fondą siekia 30 tūkst. eurų.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4.43 out of 5)
Loading...

STRAIPSNĮ PARUOŠĖ
Karolis Šarūnas
Orion Securities | Įmonių finansų vyr. projektų vadovas ir Orion Private Debt Fund I Investicijų direktorius