Susisiekite
+370 5 249 82 72
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.
UAB akcijų perleidimo sandoriai – be notarų

„Orion Securities“, teikdami akcininkų apskaitos paslaugas daugiau nei 200 uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – UAB) Lietuvoje, pastebi, kad teisiniai reikalavimai atliekant akcijų sandorius ne visuomet gerai žinomi įmonių vadovams. Dažnas nežino, kad UAB akcijų perleidimą galima įregistruoti ir be notaro. Žinodamas alternatyvas, įmonės vadovas gali ne tik sutaupyti nemažai pinigų, bet ir paspartinti procesus.

UAB akcininkų ir akcijų apskaita

99,9% UAB akcijų yra nematerialios. Lietuvos įstatymai numato, kad UAB akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi bendrovė.

UAB turi būti sudaromas jos akcininkų sąrašas. Naujas sąrašas turi būti sudaromas nedelsiant po dokumentų apie vertybinių popierių savininkų pasikeitimą gavimo. Pakeistas UAB akcininkų sąrašas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo sudarymo turi būti pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Už šį sąrašo sudarymą ir jo pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakingas vadovas.

Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Sąskaitų tvarkytojas – juridinis asmuo, pagal LR Finansinių priemonių rinkų įstatymą turintis teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių savininkų asmenines sąskaitas („Orion Securities“, teikdami akcininkų apskaitos paslaugas veikia kaip sąskaitų tvarkytojas). Sąskaitų tvarkytojo veiklą reguliuoja ir prižiūri Lietuvos bankas.
<

Kaip UAB sandoriai įregistruojami be notaro?

Bendrovė pati negali registruoti stambių sandorių, kuomet parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 Eur. Tokie sandoriai registruojami pas notarą arba sąskaitų tvarkytoją.

Taigi, pagal Lietuvos įstatymus UAB sandorio notarinė forma nebūtina. Kas keičiasi sandorio įregistravime, perdavus bendrovės akcininkų apskaitą oficialiam sąskaitų tvarkytojui, pvz. finansų maklerio įmonei?

– Pirma. Sąskaitų tvarkytojas, kuriam bendrovė perduoda tvarkyti akcininkų apskaitą, kartu perima iš bendrovės ir sąskaitų tvarkymo procesą bei atsakomybę. Nuosavybė į akcijas tokiu atveju keičiama sąskaitų tvarkytojo tvarkomose vertybinių popierių sąskaitose.

– Antra. Sąskaitų tvarkytojas atlieka notaro funkciją tikrinti duomenų tikrumą ir dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams. Tai ypač patogu užsienio bendrovėms, nes sąskaitų tvarkytojas bendrauja, priima ir ruošia dokumentus anglų kalba.

– Trečia. Sąskaitų tvarkytojas, apskaitęs UAB sandorį, pateikia akcininkams išrašus iš asmeninių vertybinių popierių sąskaitų, bendrovei – akcininkų sąrašą. Prievolė apie akcininkų pasikeitimą pranešti Registrų centrui išlieka bendrovei, nes sąskaitų tvarkytojas šia informacija nesidalina su trečiaisiais asmenimis.

UAB akcininkų apskaitos perdavimo sąskaitų tvarkytojui privalumai:

1. Bendrovės akcininkų nuosavybės tvarkymas perduodamas profesionalams

2. Sąskaitų tvarkytojas konsultuoja bendrovę dėl sandorių ir vertybinių popierių įvykių

3. Sąskaitų tvarkytojas priima dokumentus anglų kalba, nereikia notariškai tvirtinto vertimo

4. Pagal pageidavimą akcijų pirkėjai ir pardavėjai gali sandorio užbaigimą patvirtinti pas sąskaitų tvarkytoją

5. Sąskaitų tvarkytojas tikrina dokumentų tinkamumą ir nurodo, kas taisytina

6. Sąskaitų tvarkytojas apskaito ne tik akcijų paketo perleidimą, bet ir kitus įvairius sandorius (dovanojimo, paveldėjimo, opcionų, mainų) bei akcinius įvykius (bendrovės pavadinimo, akcijų nominalios vertės keitimas, akcijų skaičiaus mažinimas arba didinimas, įstatinio kapitalo keitimas, naujos emisijos akcijų užskaitymas esamiems ar naujiems akcininkams)

Ar skiriasi sąskaitų tvarkytojo ir notaro UAB akcijų sandorio registravimo įkainiai?

Dažnu atveju sąskaitų tvarkytojo sandorio registravimo mokestis yra fiksuotas, o notaro – procentinis, didėja proporcingai sandorio sumai. Akcininkų apskaitos perdavimas sąskaitų tvarkytojui apsimoka tada, kai registruojamas didelės vertės ir apimties sandorius, taip pat įmonių grupei, dažnai atliekančiai įvairius sandorius.

STRAIPSNĮ PARUOŠĖ
Viktorija Valantiejūtė
Orion Securities | Teisininkė – emitentų apskaitos specialistė

Konsultuojame:

Akcijų apskaita, turto saugojimas ir depozitoriumo paslaugos fondams

Susisiekite:

Justina Nedzinskaitė | Orion Finansų skyriaus vadovė
jn@orion.lt