Susisiekite
+370 5 249 82 72
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.

Obligasjoner

UAB Medicinos bankas

Før du får tilgang til informasjonen som er plassert på følgende nettside, vennligst les nøye følgende opplysninger. Ved å velge „JA“-alternativet under, bekrefter du at du har lest følgende opplysninger, forstår dem og samtykker til de forannevnte restriksjonene.

Denne publikasjonen skal under ingen omstendigheter utgjøre eller være en del av, og bør ikke tolkes som et tilbud om salg eller tegning av eller anmodning om tilbud om å kjøpe eller tegne for noen verdipapirer fra Medicinos bankas UAB („Selskapet“) i USA, Australia, Canada, Hong Kong og Japan (eller i hvilken som helst jurisdiksjon til hvem eller hvor tilbud eller oppfordring er ulovlig).

Verdipapirene nevnt på følgende nettside har ikke blitt og vil ikke bli registrert i henhold til US Securities Act fra 1933, med endring („Securities Act“), og kan ikke bli tilbudt eller solgt i USA eller til amerikanske personer med mindre verdipapirene er registrert i henhold til verdipapirhandelloven, eller et unntak fra registreringskravene i verdipapirhandelloven er tilgjengelig. Intet offentlig tilbud om verdipapirene vil bli gjort i USA. Informasjonen på følgende nettside må ikke distribueres, publiseres eller på annen måte formidles, direkte eller indirekte, til USA.

Dokumentasjon på denne nettsiden er prospektet på engelsk og oversettelse til litauisk („Prospektet“) utarbeidet i forbindelse med programmet for tilbud om obligasjoner av selskapet i Litauen („Tilbudet“) og opptak av det til handel på AB Nasdaq Vilnius. Prospektet og de endelige vilkårene for den respektive transje av obligasjonene er de eneste juridisk bindende dokumentene som inneholder opplysninger om Selskapet, tilbudet og opptak av obligasjoner til handel på AB Nasdaq Vilnius. Den 25. juni 2018 ble prospektet godkjent av Litauens Bank, tilsynsmyndigheten for det litauiske finansmarkedet, og samme dag ble gjort tilgjengelig sammen med de endelige vilkårene for tranche 1 av obligasjoner til offentligheten i Litauen.

Prospektet og de endelige vilkårene for Transje 1 i elektronisk form finnes på følgende nettsider: Selskapet (www.medbank.lt) og (kun til orientering) av tilbudsmedlem Orion-verdipapirer UAB FMĮ (http: / / /orion.lt/). Trykte kopier av de angitte dokumentene er gratis tilgjengelige på forespørsel til firmaet eller til tilbudsmegleren.

Informasjonen på denne nettsiden er ikke egnet til distribusjon utenfor Litauen.

Ved å velge „JA“-alternativet nedenfor, bekrefter du at du bor i Norge. Tilgang til og gjennomgang av følgende dokumenter i strid med foranstående erklæring kan utgjøre et brudd på verdipapirhandelforskrifter i visse jurisdiksjoner.

 

Jeg godtar vilkårene ovenfor Jeg godtar ikke vilkårene