Obligacijos

UAB Medicinos bankas

Gerbiami investuotojai,

UAB Medicinos bankas praneša apie galutinį išplatintų subordinuotų obligacijų, išleidžiamų pagal subordinuotų obligacijų, kurių bendra nominali vertė yra iki 10 000 000 EUR, siūlymo programą (jos pirmos Dalies sąlygas) skaičių ir apie jų paskirstymą.

2018 m. liepos 23 d. UAB Medicinos bankas (toliau – Bendrovė) valdyba, atsižvelgdama į siūlymo tarpininko UAB FMĮ „Orion securities“ rekomendaciją, be kita ko, nusprendė:

  • nustatyti, kad galutinis subordinuotų obligacijų, išleidžiamų pagal 2018 m. birželio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą Bendrovės subordinuotų obligacijų programos (toliau – Programa) bazinį prospektą (pagal Programos pirmos dalies sąlygas), skaičius yra 2 210;
  • paskirstyti išleidžiamas obligacijas taip: (i) 1 746 vnt. paskirstoma mažmeniniams investuotojams, o (ii) 464 vnt. paskirstoma instituciniams investuotojams.
Emitentas: UAB Medicinos bankas
Valiuta: EUR
Dalies numeris: 1
ISIN kodas: LT0000432114
Bendra pagrindinė suma (nominali vertė): Iki EUR 3,000,000. Emitentas gali sumažinti Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo Investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose paskirsčius Obligacijas Investuotojams.
Obligacijos nominali vertė: EUR 1,000
Numatoma Emisijos data: 2018 m. liepos 24 d.
Sprendimo, pagal kurį išleidžiamos šios Dalies Obligacijos, data: 2018 m. birželio 25 d.
Metinė palūkanų norma: 7%
Palūkanų mokėjimo dienos: 2019 m. sausio 24 d., 2019 m. liepos 24 d., 2020 m. sausio 24 d., 2020 m. liepos 24 d., 2021 m. sausio 24 d., 2021 m. liepos 24 d. 2022 m. sausio 24 d., 2022 m. liepos 24 d., 2023 m. sausio 24 d., 2023 m. liepos 24 d., 2024 m. sausio 24 d., 2024 m. liepos 24 d., 2025 m. sausio 24 d., 2025 m. liepos 24 d
Išpirkimo data: 2025 m. liepos 24 d.
Obligacijų išpirkimas Emitento pasirinkimu: Išankstinis išpirkimas įmanomas gavus išankstinį LB leidimą, su sąlyga, kad atitinkamu metu tokio leidimo reikia (tačiau nereikalaujama gauti Obligacijų savininkų sutikimo arba pritarimo), pateikdamas apie tai neatšaukiamą pranešimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų ir ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Išankstinio išpirkimo atveju Obligacijos išperkamos nominalia verte ir sumokant sukauptas palūkanas
Minimali investicijos suma: EUR 1,000
Obligacijos Emisijos kaina: EUR 1,000
Pasirašymo laikotarpis: Nuo 2018 m. birželio 26 d. iki 2018 m. liepos 23 d. (iki 17 val. Vilniaus laiku)
Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka: Aprašyta baziniame prospekte
Obligacijų paskirstymo tvarka ir atsiskaitymas: 1 Dalies Obligacijos suteikiamos pagal pirmumo pagal laiką principą (pirmas atėjusysis gauna pirmiausiai), t. y. pirmieji savo Pasirašymo pavedimus pateikę Investuotojai pirmieji gaus Obligacijas iki to laiko ir sumos, kai Pasirašymo pavedimai bus pateikti visai 1 Dalies Obligacijų bendrai pagrindinei sumai (3 000 000 EUR). Kai pasiekiama ši bendra pagrindinė 1 Dalies Pasirašymų suma, daugiau šios Dalies Obligacijos Investuotojams nebeskirstomos. Jei situacija tokia, kad atitinkamas Investuotojas, teikiantis Pasirašymo pavedimą, pasiekia ir viršija bendrą pagrindinę 1 Dalies sumą, jo Pasirašymo pavedimas mažinamas atitinkamai taip, kad nebūtų viršyta maksimali pagrindinė 1 Dalies suma (3 000 000 EUR)
Siūlymo tarpininko agentai (jei tokių yra): Nėra
Informacija apie Emitento obligacijas, kurios jau įtrauktos į reguliuojamus prekybos sąrašus: Nėra
Adresai, kur bus priimami Pasirašymo pavedimai: UAB FMĮ Orion Securities Vilnius biuras, A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, ir Kauno biuras, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arena, Kaunas, Lietuva

Daugiau informacijos:

  • Vilniuje: Donatas Šetikas (Tel.: +370 5 231 3841, El. paštas: ds@orion.lt)
  • Kaune: Jurgita Štaraitė (Tel.: +370 620 52263, El. paštas: js@orion.lt)

Base Prospectus (EN)
Bazinio prospekto santraukos vertimas (LT)
I Dalies galutinės sąlygos ir santrauka
Obligacijų pasirašymo pavedimas (LT)
Sprendimas dėl UAB Medicinos banko bazinio prospekto patvirtinimo (LT)