Finansinės ataskaitos

Orion Securities

2017 m. Vidaus kapitalo vertinima

2017 m. Metinė atskaitomybė

2016 m. Metinė atskaitomybė

2016 m. Vidaus kapitalo vertinimas

2015 m. Metinė atskaitomybė

2015 m. Vidaus kapitalo vertinimas

2014 m. Metinė atskaitomybė

2014 m. Vidaus kapitalo vertinimas

2013 m. Metinė atskaitomybė

2013 m. Vidaus kapitalo vertinimas

2012 m. Metinė atskaitomybė

2012 m. Vidaus kapitalo vertinimas

2011 m. Metinė atskaitomybė

Informacija apie kapitalo pakankamumą

2010 m. Metinė atskaitomybė

2010-12-31 Kapitalo pakankamumo ataskaita

2009 m. Metinė atskaitomybė

2008 m. Metinė atskaitomybė

2008-12-31 Kapitalo pakankamumo ataskaita

2007 m. Metinė atskaitomybė

2007 m. Metinis pranešimas

2007 m. Audito ataskaita

2006 m. Metinė atskaitomybė

2005 m. Metinė atskaitomybė

Tvarkos ir teisės aktai

Orion Securities

Investicinių paslaugų sutartis

Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika

Skundų nagrinėjimo tvarka

Finansinės priemonės ir galimos investavimo į finansines priemones rizikos

Informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą

Klientams priklausančių finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugumo užtikrinimo priemonės

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimas ir veiklos rizikos valdymo strategija

Klientų skirstymo į kategorijas tvarka

Klientų skirstymo į kategorijas tvarkos santrauka

Tarpininkų sąrašas

Darbuotojų atlyginimų politika

Pranešimas apie UAB OS atlyginimu politiką

Interesų konfliktų vengimo politika

Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės