background
Fondų valdymas

Investiciniai fondai – tai investuotojų turtas, kurį valdo investicijų profesionalai. Fondai turi aiškiai apibrėžtus tikslus, reguliariai teikia ataskaitas, o jų veiklą prižiūri priežiūros institucijos.

UAB „Orion Asset Management“ valdo šiuos fondus: “OMX Baltic Benchmark Fund”, “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atvirąjį investicinis fondas”, „ Orion Absolute Return Fund“, „Orion Agroland Value Fund I“,  “Rigel Global Macro Fund” ir „Axia Value Fund“.

Fondas Per 1 d./ mėn./
ketv.
Nuo metų
pradžios
Grafikas Valiuta Vieneto vertė Data Grynųjų aktyvų vertės
skaičiavimo dažnis
OMX Baltic Benchmark Fund 0.41% -1.99% EUR 7.5533 2014.04.23 Kasdien
ZPR Amerikos fondas 0.64% 3.91% USD 2089.6909 2014.04.23 Kasdien
Rigel Global Macro Fund 0.11% -3.00% LTL 94.1724 2014.04.23 Kasdien
Orion Absolute Return Portfolio.
Pagrindinė serija
-0.06% -0.23% EUR 101.2966 2014.03.31 Kas mėnesį
Orion Agroland Value Fund I -0.23% -0.67% EUR 90.2932 2014.03.31 Kas mėnesį
Algorithmic Trading Portfolio 2.77% 1.76% USD 115.8673 2014.03.31 Kas mėnesį
Axia Value Fund 16.08% 16.08% EUR 109.9890 2014.03.31 Kas ketvirtį
UAB FMĮ „Orion Securities“ A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, tel. 8 5 231 3833, faks. 8 5 231 3840, info@orion.lt