background
Fondų valdymas

Investiciniai fondai – tai investuotojų turtas, kurį valdo investicijų profesionalai. Fondai turi aiškiai apibrėžtus tikslus, reguliariai teikia ataskaitas, o jų veiklą prižiūri priežiūros institucijos.

UAB „Orion Asset Management“ valdo šiuos fondus: “OMX Baltic Benchmark Fund”, “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atvirąjį investicinis fondas”, „ Orion Absolute Return Fund“, „Orion Agroland Value Fund I“,  “Rigel Global Macro Fund” ir „Axia Value Fund“.

Fondas Per 1 d./ mėn./
ketv.
Nuo metų
pradžios
Grafikas Valiuta Vieneto vertė Data Grynųjų aktyvų vertės
skaičiavimo dažnis
OMX Baltic Benchmark Fund -0.17% -1.78% EUR 7.5695 2014.07.28 Kasdien
ZPR Amerikos fondas 0.41% 15.28% USD 2318.4023 2014.07.28 Kasdien
Rigel Global Macro Fund -0.01% -5.03% LTL 92.2059 2014.07.28 Kasdien
Orion Absolute Return Portfolio.
Pagrindinė serija
0.75% 3.85% EUR 105.4424 2014.06.30 Kas mėnesį
Orion Agroland Value Fund I -0.24% -0.90% EUR 90.0790 2014.04.30 Kas mėnesį
Algorithmic Trading Portfolio 0.76% 6.15% USD 120.8565 2014.06.30 Kas mėnesį
Axia Value Fund 1.80% 18.17% EUR 111.9723 2014.06.30 Kas ketvirtį
UAB FMĮ „Orion Securities“ A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, tel. 8 5 231 3833, faks. 8 5 231 3840, info@orion.lt